فعالیت هابتدا از یک کارگاه کرایه ای 60 متری و با ارائه خدمات عملیات حرارتی در روستای باغ ابریشم فقط با 3 کوره زمینی  آغاز شد
سپس در سال 1380 کارگاه جدید در منطقه صنعتی شهر ابریشم به مساحت 1000 متر راه اندازی شد و در سال 1386 کارخانه ای با مساحت 4000 متر مربع در شهرک صنعتی نجف آباد 2 راه اندازی شد. در سال 1395 واحد ماشینکاری به مساحت 3000 متر در شهرک صنعتی نجف آباد 2 راه اندازی شد.
تاریخچه تأسیس شرکت بصورت جدول به شرح زیر است

فعالیت مساحت کارگاه(متر مربع) محل راه اندازی سال
خدمات عملیات حرارتی حجمی 60 روستای باغ ابریشم 1378
خدمات عملیات حرارتی حجمی 800 منطقه صنعتی شهر ابریشم 1380
خدمات عملیات حرارتی حجمی و القایی 4000 شهرک صنعتی نجف آباد2 1386
ماشین کاری 3000 شهرک صنعتی نجف آباد2 1394
ریخته گری   شهرک صنعتی نجف آباد2 1396

برچسب ها :