شرکت دانافولاد

شرکت بازرگاني دانافولاد در سال 1398 توسط سهامداران شرکت نوين کاوه کهندژ با هدف خريد و فروش فولاد تاسيس گرديده است.


برچسب ها :