برخی از پروژه های موفق این شرکت عبارتند از

1- ساخت بزرگترین کوره زمینی در ایرانبه قطر 8/2 متر و عمق 14 متر که دارای اتمسفر قابل کنترل است.
2- ساخت و راه اندازی بزرگترین اسکنر و سیستم القایی در ایران
3- انجام عملیات حرارتی سالیانه روی 4000تن از قطعات صنعتی
4- ساخت اولین خط عملیات حرارتی کپسولهای CNG کاملاً ایرانی در شرکت قدس
5- ساخت و فروش 8 کوره واگنی در ایران تا کنون
6- ساخت اولین کورهپرتابل پخت آجرهای نسوز
7- ساخت کوره نیتروژن گازی در شرکت


برچسب ها :