پیام مدیر عامل:

شرکت نوین کاوه کهندژ با اتکا به دانش و تجربه کارکنان و مهندسان خود به سمت راه اندازی کامل ترین واحد متالورژیکی خصوصی ایران پیش می رود. تکمیل چرخه تولید این شرکت با راه اندازی واحد ریخته گری اینکات و آهنگری قالب باز در سال 1401 محقق خواهد شد.
شرکت های وابسته  شرکت دانا فولاد سپاهان یکی از شرکت های وابسته به شرکت نوین کاوه کهندژ می باشد که در زمینه بازرگانی فولاد فعالیت می نماید.


برچسب ها :